tytuł

Partner wiodący projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Partner projektu: Česká Geologická Služba

Zadaniem Czeskiej Służby Geologicznej (ČGS), powstałej w roku 1919, jest pełnienie funkcji państwowej służby geologicznej w Republice Czeskiej. Czeska Służba Geologiczna jest instytucją państwową, która gromadzi, przechowuje, interpretuje i dostarcza obiektywnych, specjalistycznych informacji geologicznych dla administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa. Jest jedyną instytucją, której celem jest prowadzenie systematycznych badań budowy geologicznej całego terytorium Republiki Czeskiej. Ugruntowana renoma Służby bazuje na optymalnym połączeniu usług dla społeczeństwa z najwyższej jakości badaniami w zakresie nauk geologicznych, zasobów naturalnych, zagrożeń geologicznych i ochrony środowiska. Jako szanowana na arenie międzynarodowej instytucja naukowa, realizuje zadania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odgrywa znaczącą rolę w edukacji i popularyzacji geologii.

Kierownik projektu:
Andrzej Stachowiak 

Kierownik projektu ze strony partnera czeskiego:
Štepánka Mrázová

Autorzy tekstów:
PL: Stefan Cwojdziński, Adam Ihnatowicz, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak.
CZ: Štepánka Mrázová, Jiří Otava, Vratislav Pecina, Miroslav Rejchrt, Darja Skácelová, Zuzana Skácelová, Josef Večeřa.

Autorzy fotografii:
PL: Stefan Cwojdziński, Adam Ihnatowicz, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak, Paweł Karamański.
CZ: Štepánka Mrázová, Jiří Otava, Vratislav Pecina, Miroslav Rejchrt, Darja Skácelová, Zuzana Skácelová, Josef Večeřa, Vlasta Čechová, Viktor Goliáš, Daniel Smutek, Radko Šarič, Radko Tásler, Radovan Viček.

Współpraca:
PL: Elżbieta Gawlikowska.
CZ: Barbora Dudíková Schulmannová, Pavel Hanžl.

Projekty graficzne folderów i tablic, skład do druku:
PL: Paweł Karamański.
CZ: Oleg Man.

Projekt graficzny i skład przewodników do druku:
CZ: Oleg Man.

Projekt i wykonanie strony www:
PL: Paweł Karamański.

Opracowanie map geologicznych:
PL: Andrzej Biel.

Współpraca techniczna:
PL: Andrzej Biel.
CZ: Michaela Zemková.

Recenzent:
CZ: Zdeněk Kukal.

Korekta językowa:
Vlasta Čechová (CZ), Elżbieta Gawlikowska (PL), James A. Thomas (ENG).

Przekład:
Tadeusz Kuchejda (PL-CZ), Adam Zamojski (CZ-PL), Krzysztof Leszczyński (PL-ENG), Miroslav Rejchrt (CZ-ENG).

 

©PIG-PIB 2013 | Warunki korzystania | Prywatność | Finansowanie | Data aktualizacji:

Informacje o plikach cookie. W serwisie Geostrada Sudecka stosujemy pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarek użytkowników podczas korzystania z naszej strony. Czytaj więcej...