tytuł

Vedoucí partner projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Polský geologický ústav, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), byl založen 7. května 1919 na základě usnesení Sněmu Polské republiky. Je nejstarší polskou celostátní vědeckou institucí. Zabývá se uceleným studiem geologické stavby státu pro praktické potřeby z hlediska národního hospodářství a ochrany životního prostředí. Kromě vědecké činnosti ve všech disciplínách moderní geologie vykonává rovněž funkci státní geologické a hydrogeologické služby. Je zodpovědný za zajišťování nerostných surovin a zdrojů podzemních vod, sledování geologických aspektů stavu životního prostředí a za ochranu před přírodními riziky.

Partner projektu: Česká geologická služba

Posláním České geologické služby (ČGS), jejíž historie sahá do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. Tato respektovaná státní organizace vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Jako jediná provádí soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území republiky. Její činnost je založena na optimálním propojení služeb pro společnost se špičkovým výzkumem v oblasti geologických věd, přírodních zdrojů, geologických rizik a ochrany životního prostředí. Česká geologická služba je mezinárodně uznávanou vědeckou institucí, která pružně reaguje na potřeby dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti a zároveň plní významnou úlohu ve vzdělávání a v popularizaci geologie.

Vedoucí projektu:
Andrzej Stachowiak 

Vedoucí projektu na české straně:
Štepánka Mrázová

Autoři textů:
PL: Stefan Cwojdziński, Adam Ihnatowicz, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak.
CZ: Štepánka Mrázová, Jiří Otava, Vratislav Pecina, Miroslav Rejchrt, Darja Skácelová, Zuzana Skácelová, Josef Večeřa.

Autoři fotografií:
PL: Stefan Cwojdziński, Adam Ihnatowicz, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak, Paweł Karamański.
CZ: Štepánka Mrázová, Jiří Otava, Vratislav Pecina, Miroslav Rejchrt, Darja Skácelová, Zuzana Skácelová, Josef Večeřa, Vlasta Čechová, Viktor Goliáš, Daniel Smutek, Radko Šarič, Radko Tásler, Radovan Viček.

Spolupráce:
PL: Elżbieta Gawlikowska.
CZ: Barbora Dudíková Schulmannová, Pavel Hanžl.

Grafická úprava skládaček a informačních tabulí pro tisk:
PL: Paweł Karamański.
CZ: Oleg Man.

Grafická úprava průvodce pro tisk:
CZ: Oleg Man.

Úprava a zpracování internetové stránky www:
PL: Paweł Karamański.

Zpracování geologických map:
PL: Andrzej Biel.

Technická spolupráce:
PL: Andrzej Biel.
CZ: Michaela Zemková.

Recenzent:
CZ: Zdeněk Kukal.

Jazykové korektury:
Vlasta Čechová (CZ), Elżbieta Gawlikowska (PL), James A. Thomas (ENG).

Překlad:
Tadeusz Kuchejda (PL-CZ), Adam Zamojski (CZ-PL), Krzysztof Leszczyński (PL-ENG), Miroslav Rejchrt (CZ-ENG).

 

©PIG-PIB 2013 | Podmínky využití | Ochrana soukromí | Financování | Data aktualizace:

Informacje o plikach cookie. W serwisie Geostrada Sudecka stosujemy pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarek użytkowników podczas korzystania z naszej strony. Czytaj więcej...