tytuł

Projekt "Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce", č. PL.3.22/2.2.00/09.01631, spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, byl realizovaný společně kolektivy autorů z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB OD) a České geologické služby (ČGS) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika.

Cílem projektu je seznámení mototuristů, cykloturistů i pěších se zajímavostmi spojenými s geologickou stavbou okolí Geotrasy sudetské.

Hlavním výstupem je geologicko-turistický průvodce, který obsahuje popisy více než 300 lokalit na polské i české straně. Přibližuje turistům různé typy hornin, jejich stáří, historii vzniku i procesy, kterým podléhaly v dlouhém geologickém vývoji Sudet. Jsou zde také uvedeny nejzajímavější místa, na kterých lze vidět různé morfologické formy skalních útvarů, pozůstatky po hornické činnosti a také vývěry minerálních vod. Doufáme, že předložená široká škála atrakcí neživé přírody se stane impulsem pro další rozvoj geoturistiky v česko-polské příhraniční oblasti.

Kromě průvodce jsou výsledkem prací na projektu také informační tabule, informační skládačky a internetová stránka www.geostrada.eu.

Projekt byl realizován od 1.07.2010 do 30.6.2013.

 

 

©PIG-PIB 2013 | Podmínky využití | Ochrana soukromí | Financování | Data aktualizace:

Informacje o plikach cookie. W serwisie Geostrada Sudecka stosujemy pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarek użytkowników podczas korzystania z naszej strony. Czytaj więcej...